Ontruimingsplattegronden


Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden met daarop de vluchtroutes, vluchtrouteaanduidingen, handbrandmelders, ontruimingsmelders, deurontgrendelingen, blusmiddelen, EHBO middelen, redmiddelen en verzamelplaats buiten het gebouw. De ontruimingsplattegrond geeft aan welke vluchtroute de kortste weg is naar buiten in geval van een calamiteit waarbij er ontruimt dient te worden.

De ontruimingsplattegronden worden opgemaakt in de NEN-EN ISO 7010. De ontruimingsplattegronden worden uitgevoerd op 100 grams A3 papier.

Werkwijze BHV-planLogo 2:

  1. De ontruimingsplattegronden worden getekend door BHV-planLogo 2.
  2. Een medewerker van BHV-planLogo 2 controleert de ontruimingsplattegronden aan de hand van een rondgang door uw bedrijf. De wijzigingen die daaruit naar voren komen worden verwerkt, zodat uw ontruimingsplattegronden accuraat zijn.
  3. De ontruimingsplattegronden worden aan u opgeleverd.

Ontruimingsplattegrond voorbeeld kantoor