BHV-plan


Voorinsteker BHV-plan

Vanuit de ARBO wet wordt de werkgever verplicht om maatregelen te nemen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Vanuit de Arbeidsinspectie wordt er een BHV-plan geëist. Hierin is ook het belang van de schriftelijke vastlegging van de bedrijfshulpverlening beschreven.
Wij ontzorgen u in de wettelijke verplichting om uw bedrijfshulpverlening vast te leggen.
BHV-planLogo 2 wil bedrijven ontzorgen op het gebied van het vervaardigen van BHV-plannen en plattegronden.
Uw BHV-plan moet up-to-date zijn. Benoem een beheerder van het BHV-plan,  die jaarlijks de gegevens in het BHV-plan controleert. Eventuele wijzigingen moeten in het BHV-plan worden doorgevoerd.

 • Basisgegevens bedrijf
 • BHV-organisatie
 • BHV materialen
 • Procedures personeel
 • Ontruimings- en veiligheidsplattegronden
 • Instructiekaart
 • Oefenen
 • Verzamelplaatsen
 • Ontruiming

 

Werkwijze BHV-planLogo 2:

 1. Na goedkeuring van de offerte komt een medewerker van BHV-planLogo 2 om gezamenlijk met u een inventarisatieformulier in te vullen. Wij verwerken deze gegevens in uw BHV-plan.
 2. Inventarisatieronde: Een medewerker van BHV-planLogo 2 maakt een ronde door uw bedrijf om de plattegronden te controleren en een eventuele quick scan uit te voeren.
 3. Wij sturen het concept BHV-plan naar u toe. U krijgt de tijd om deze door te nemen en eventuele veranderingen aan te geven. Deze verwerken wij in uw BHV-plan.
 4. Het BHV-plan wordt bij u opgeleverd en u krijgt een korte uitleg over het BHV-plan en hoe u hiermee kunt gaan werken.