Risico Inventarisatie en Evaluatie


Risico Inventarisatie en Evaluatie:

Vanuit de ARBO wet artikel 5 wordt door de overheid de Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht gesteld inclusief het Plan van aanpak. BHV-planLogo 2 kan u ondersteunen met het vervaardigen van de Risico Inventarisatie en Evaluatie of het in zijn geheel uit uw handen nemen.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie omvat in ieder geval de onderstaande onderdelen:

 • ARBO-zorg en verzuimbeleid
 • Fysische factoren
 • Fysieke belasting
 • Arbeidsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Werk- en rusttijden
 • Algemene voorzieningen
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
 • Inrichting gebouwen, terrein en werkplekken
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Bijzondere groepen

Werkwijze BHV-planLogo 2:

 1. Na goedkeuring van de offerte komt een medewerker van BHV-planLogo 2 om gezamenlijk met u een inventarisatieformulier in te vullen, interviews af te nemen en een veiligheidsronde te lopen binnen uw organisatie. Wij verwerken deze gegevens in uw concept Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 2. Inventarisatieronde: Een medewerker van BHV-planLogo 2 maakt een ronde door uw bedrijf om de plattegronden te controleren en een eventuele quick scan uit te voeren.
 3. Wij sturen het concept Risico Inventarisatie en Evaluatie naar u toe. U krijgt de tijd om deze door te nemen en eventuele veranderingen aan te geven. Deze verwerken wij in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie.
 4. De Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt bij u opgeleverd en u krijgt een korte uitleg hierover en hoe u hiermee kunt gaan werken.