Ontruimings- en veiligheidsplattegronden


Ontruimingsplattegronden:

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden met daarop de vluchtroutes, vluchtrouteaanduidingen, handbrandmelders, ontruimingsmelders, deurontgrendelingen, blusmiddelen, EHBO middelen, redmiddelen en verzamelplaats buiten het gebouw. De ontruimingsplattegrond geeft aan welke vluchtroute de kortste weg is naar buiten in geval van een calamiteit waarbij er ontruimt dient te worden.

De ontruimingsplattegronden worden opgemaakt in de NEN-EN ISO 7010. De ontruimingsplattegronden worden uitgevoerd op 100 grams A3 papier.

Werkwijze BHV-planLogo 2:

  1. De ontruimingsplattegronden worden getekend door BHV-planLogo 2.
  2. Een medewerker van BHV-planLogo 2 controleert de ontruimingsplattegronden aan de hand van een rondgang door uw bedrijf. De wijzigingen die daaruit naar voren komen worden verwerkt, zodat uw ontruimingsplattegronden accuraat zijn.
  3. De ontruimingsplattegronden worden aan u opgeleverd.

 

Ontruimingsplattegrond voorbeeld kantoor

Veiligheidsplattegronden:

Veiligheidsplattegronden zijn plattegronden met daarop de vluchtrouteaanduidingen, blusmiddelen, blussystemen, aansluitpunt droge blusleiding, hydranten, brandkranen, EHBO middelen, redmiddelen, verzamelplaats buiten het gebouw, hoofdafsluiters, noodschakelaars, brandmeldpanelen, brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, sleutelkluis, gevaarlijke stoffen en automatische melders. De veiligheidsplattegrond geeft alle middelen aan die belangrijk zijn voor de BHV-organisatie en externe hulpdiensten.

De veiligheidsplattegronden worden opgemaakt in de NEN-EN ISO 7010. De veiligheidsplattegronden worden uitgevoerd op 100 grams A3 papier.

Werkwijze BHV-planLogo 2:

  1. De veiligheidsplattegronden zullen eerst gemaakt worden door BHV-planLogo 2.
  2. Een medewerker van BHV-planLogo 2 controleert de veiligheidsplattegronden aan de hand van een rondgang door uw bedrijf. De wijzigingen die daaruit naar voren komen worden verwerkt, zodat uw veiligheidsplattegronden accuraat zijn.
  3. De veiligheidsplattegronden worden aan u opgeleverd.

Veiligheidsplattegrond voorbeeld loods