Quick scan


Tijdens de quick scan kijken wij naar de risico’s binnen uw bedrijf op het gebied van blusmiddelen, noodverlichting en algemene veiligheid.

Werkwijze BHV-planLogo 2:

  1. Aan de hand van de plattegronden die door u worden aangeleverd zal BHV-planLogo 2 een ronde maken door uw bedrijf. Hierin wordt gekeken naar de blusmiddelen, noodverlichting en algemene veiligheid.
  2. Er wordt een advies geschreven en op de aangeleverde plattegronden staan nummers die corresponderen met de nummers die in het advies genoemd worden, zodat u duidelijk kunt zien welke actie u waar dient te ondernemen.